Psykolog Bjarne Cantio

Lidt om mig selv

Jeg er uddannet psykolog – cand. pæd. psych. – og autoriseret af Psykolognævnet.

En stor del af mit arbejdsliv har været præget af arbejde med mennesker i vanskelige livsomstændigheder. Jeg har bl.a. været konsulent for familier med svært handicappede børn og arbejdet direkte med både børn, familien og professionelle omkring dem.

Fra 2003 til 2008 var jeg ansat på psykiatrihospitalet i Dianalund, hvor jeg som psykolog bl.a. har arbejdet med patienter med depressioner, demensproblematikker og angst. Herudover bestod en stor del af arbejdet i at hjælpe pårørende med at forholde sig til en livssituation, hvor en ægtefælle eller en forældre har fået en uhelbredelig progressiv sygdom.

Desuden arbejdede jeg i den periode med supervisions og undervisningsopgaver i forhold til flere forskellige faggrupper både internt på psykiatrihospitalet og eksternt.

Siden 2007 har jeg haft egen praksis og er nu privatpraktiserende på fuld tid.

 

Individuel terapi

Se siderne for de forskellige terapeutiske tilgange.