Hypnoterapi

Hvad er Hypnoterapi ?

Hypnoterapi er betegnelsen for en terapiform, der tager udgangspunkt i anvendelse af hypnose, men i øvrigt bruger mange principper fra andre terapiformer.

Hypnose kan beskrives som en koncentreret tilstand. Altså en tilstand hvor klienten har samlet hele sin opmærksomhed om bestemte oplevelser og bliver støttet i dette af hypnotisørens stemme. På mange måder svarer det til den tilstand man er i, når man læser en god bog eller ser en god film, der optager én i sådan en grad, at man for en tid er hensat til en anden verden.

Anvendelsesmuligheder for Hypnoterapi

Hypnose er velegnet, hvor klienten har brug for en kraftig støtte for at nå sine mål. Derfor bruges hypnose ofte til rygeafvænning og vægttab, hvor klienten har en erkendelse af, at der er tale om mål de ikke kan nå gennem selvdisciplin alene. Nogle få personer vil kunne nå en hypnotisk tilstand, som alene vil kunne forårsage rygestop m.v., men for langt de fleste vil der være tale om en kombination af motivation, vilje og hypnose.

Hypnose kan også bruges til at opnå større selvindsigt, f.eks. ved at klienten under hypnose bliver bliver bedt om at bruge dele af sin bevidsthed, der ikke normalt er tilgængelige. Eller til at opnå forståelse af eksistentielle problemer, som f.eks. tab af nære familiemedlemmer, ved igennem hypnose at få et andet perspektiv på forskellige aspekter af livssituationen eller døden.

 Varighed

Antallet af terapeutiske sessioner vil afhænge af, hvilket problem klienten har, men normalt vil der være tale om ganske få sessioner.

I nogle tilfælde hvor klienten ikke umiddelbart kan opnå en tilstrækkelig hypnotisk trance kan der arbejdes på en egentlig oplæring i at opnå en hypnotisk trance, der derfor tager længere tid. Til langt de fleste formål er der dog ikke behov for en dyb hypnotisk trance, og der vil umiddelbart kunne arbejdes på at opnå det ønskede mål.