Kognitiv Terapi

Hvad er Kognitiv terapi ?

Kognition er det engelske ord for tænkning, og kognitiv terapi er derfor en terapeutisk form, der arbejder med at ændre den måde klienten tænker på.

Det gøres på flere måder. Dels trænes klienten i at blive god til at genkende specielt negative tanker og følelser. Dels lærer klienten forskellige principper for ændring af tankemønstre, f.eks. at sætte sig små overkommelige mål, så klienten igen får en oplevelse af at kunne arbejde konstruktivt med sine problemer.

En anden teknik er, at klienten og terapeuten aftaler adfærdseksperimenter, som klienten skal gennemføre. Herved oplever klienten at selv handlinger klienten har undgået i årevis ikke får verden til at gå under. Det kan være i forbindelse med fobier som højdeskræk, hvor klienten alene eller sammen med terapeuten når frem til at kunne gå ud på en altan eller lignende. Det kan også være den depressive, der bliver bedt om at gennemføre nogle faste aktiviteter i løbet af dagen og derigennem får oplevelsen af, at aktiviteterne både kan gennemføres, og at klienten får det bedre.

Tilsvarende findes der en række forskellige fremgangsmåder, der er tilpasset de forskellige psykiske lidelser og problemer.

Anvendelsesmuligheder for Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er særdeles effektiv i behandlingen af angst og lette til moderate depressioner, men er også et godt redskab i behandlingen af f.eks. stress, m.m..

Store internationale undersøgelser har vist, at kognitiv terapi er lige så effektivt som medicin i behandlingen af let til moderat depression.

 Varighed

Antallet af terapeutiske sessioner vil afhænge af, hvilket problem klienten har. En simpel fobi som højdeskræk vil normalt kunne behandles på 5 sessioner, så personen igen er i stand til at gå ud på altaner m.v..

Er der tale om mere komplicerede tilstande som langvarig stress, generaliseret angst eller depression, vil der normalt være behov for op til 10 til 15 sessioner.