Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness er et redskab, der er udviklet til oprindeligt at reducere stress og senere justeret til at hjælpe personer med tilbagevendende depressioner til at undgå tilbagefald. Desuden bruges Mindfulness i behandlingen af en række andre lidelser.

Mindfulness er undersøgt i store studier i flere lande og har vist sig at have god effekt på bl.a. Stress og depression.

Det centrale indhold af Mindfulness er, at kursisten lærer at være til stede lige nu – i det aktuelle øjeblik.

•Set i forhold til stress er en af årsagerne til stress at der fokuseres på målet (at blive færdig, overkomme for meget) med deraf følgende risiko for ikke at være til stede med eller have tilstrækkelig opmærksomhed på de enkelte handlinger og ikke finde ro i øjeblikket.

Hos depressive er der en tilbøjelighed til at bekymre sig om både fortid og fremtid i en sådan grad, at de er for meget i deres personlige tankeverden på bekostning af tilstedeværelsen i nuet.

For at tilegne sig evnen til at være til stede i nuet foreskriver Mindfulness tre hovedtyper af øvelser, der alle kan udføres i en række variationer.

1. En halv time hver dag sidde med kroppen i ro og holde opmærksomheden på åndedrættet.

2. Gennemføre udvalgt praktisk handling med fuld opmærksomhed. F.eks.: Hvis aktiviteten er at tømme opvaskemaskine være opmærksom på hver tallerken, gaffel, m.v., der aktuelt er i hånden.

3. Pusterum, der er en betegnelse for en mental pause. Når man i løbet af dagen bliver opmærksom på, at man igen ikke er opmærksom på nuet, stopper man op og holder opmærksom heden på åndedrættet (og evt. omgivelserne) i tre åndedræt.