Samtaleterapi

Hvad er Samtaleterapi ?

Som overskriften antyder er der tale om en samtale mellem klient og terapeut. Samtalen er en gradvis blotlægning af de problemer klienten oplever, så klienten både får tydeliggjort, hvad der er problemet, og hvorledes disse problemer kan løses.

Man kan også sige, at klienten får sat ord på sin situation, og at disse ord gradvist bliver til et stillads omkring klienten, der både bliver forankret, bragt i orden og kan bygges videre på (en forståelse om sin situation sat på ord). I samme sprogbrug kunne man sige, at klienten uden terapi ustandseligt griber fat i de forskellige stilladsdele, men ikke kan få dem sat sammen til noget brugbart, smider delene fra sig for lidt efter at gribe fat i de samme dele med lige så lidt held. Altså at tanker dukker op igen og igen uden at problemerne bliver løst. Det eneste resultat er træthed på grund af det store energiforbrug og følelsen af måske håbløshed eller kaos.

Terapeutens rolle er at støtte klienten i denne blotlægning. Det gøres dels ved at skabe en tryg atmosfære, hvor det er muligt for klienten at give udtryk for alt det, der presser sig på.. Herudover hjælper terapeuten klienten til at uddrage konklusioner, både om problemernes karakter og den måde klienten kan arbejde med dem.

Den terapeutiske teknik er ikke-direktiv. Det vil sige, at terapeuten følger klienten og understøtter den retning klienten lader terapien antage.

Anvendelsesmuligheder for Samtale terapi

Samtaleterapi eller psykodynamisk terapi er den foretrukne terapiform, når mange forskellige typer af problemer optræder samtidigt, og det kan være svært at sige om en symptombehandling vil medføre, at nogle dybere liggende årsager vil give anledning til andre vanskeligheder eller begrænse effekten af symptombehandlingen.

Varighed

Terapi forløb vil normalt strække sig over 10 til 15 sessioner, fordi der netop er tale om komplicerede problemstillinger, der ofte kompliceres yderligere af, at de umiddelbare vanskeligheder er forårsaget af dybere liggende problemer.