Supervision

Hvad er Supervision ?

Supervision er en mulighed for at se sin arbejdssituation / arbejdsfunktion / arbejdsopgaver i et bredere perspektiv.

Supervisionen tager udgangspunkt i en problemafklaring, der fører videre til vurdering af forskellige handlemuligheder.

Ved supervision af personale i gruppe er der flere fordele. Dels taler personalet sig frem til en fælles oplevelse af problemet. Dels finder personalet i fællesskab en måde at håndtere problemet, som alle kan accepterer.

Dette kan have meget stor betydning for det enkelte personalemedlem, der ofte må forholde sig til situationer, der grundlæggende ikke kan løses ud fra sædvanlige normer, og derfor oplever et personligt nederlag. Supervisionen vil føre frem til en aftale om, hvad der er det bedst opnåelige i den pågældende situation. Herefter kan det enkelte personalemedlem med rette opleve, at de klarer deres arbejde godt, alene ved at leve op til den fælles beslutning.

Herudover er det helt afgørende for at kunne klare vanskelige arbejdssituationer, at personalet oplever sig som en del af et fællesskab, hvor såvel positive som negative oplevelser deles. Det bedste arbejdsmiljø opnås ved, at fællesskabet i personalegruppen har en sådan karakter, at de enkelte personaler dagligt glæder sig til at komme på arbejde for at være sammen med kollegerne.

Omfang

Supervision tilbydes individuelt som enkelte sessioner af en times varighed eller som et længere varende forløb efter ønske.

Supervision i gruppe tilbydes til grupper fra 2 til 10 personer i moduler af 2 eller 3 timers varighed. Antal og hyppighed af sessioner efter ønske.

 Målgruppe

Jeg har specielt erfaring med:

Supervision af personalegrupper, enkelte personaler og ledere indenfor plejesektoren.

Supervision af personalegrupper, der arbejder med specialpædagogik – individuelt og i gruppe.