Pjecer: Psykologhjælp, Utilsigtede hændelser, tavshedspligt, klageadgang, journalføringspligt og aktindsigt

I pjesen ‘Værd at vide om psykologhjælp i din sundhedsordning’ kan du læse, hvad du kan forvente at få ud af at gå til psykolog: www.dp.dk/sundhedsordning

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse: Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen.

Vil du vide noget om psykologers tavshedspligt: Gå ind på www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers tavshedspligt.pdf

Vil du klage over behandlingen, skal du sende klagen til psykolognævnet.

Psykologer har pligt til at føre journal. Heraf vil det bl.a. fremgå, hvilke oplysninger, du har givet samtykke til må videregives til din læge, forsikringsselskab m.m.. Du kan få en udskrift af journalen, hvis du beder om aktindsigt.