Anerkendelser

Underviser på kurser for psykologer, i 2024 bl.a. “Valg af interventionsformer” og “Samtaleterapi for børn og unge med autisme”

Udvalgt som specialist i autisme hos Socialstyrelsen i arbejdsgrupper (bl.a. om autisme og mental retardering)

Medlem af arbejdsgruppen for Nationale Kliniske Retningslinjer for Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge, Sundhedsstyrelsen

Supertræner og supervisor i DAN-PACT, interventionsstudie for småbørn med autismespektrumforstyrrelser og deres familier

Fast underviser på “Autisme fortsætterkursus” ved Kursuscenter Sputnik

Fast underviser i Neuropsykologi på Specialuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri for læger.

Fast underviser på “Almindelig og patologisk udvikling hos børn og unge” ved Specialuddannelse i Børne- og ungdomspsykiatri for sygeplejersker

Fast supervisor for bosted for borgere (unge og voksne) med autismespektrumforstyrrelser

Modulkoordinator og fast underviser på Udviklingspsykologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet (2016-2020) – se akademisk CV her

Oplæg på Trygfondens seminar om autisme (2018)

Chair ved Psykiatriens Forskningsdag i Region Syddanmark (2018)

Key-note speaker ved neuro-konference, Fredericia: ”PLAI – virtuel hjælp til småbørn med autisme” (2018)

Chair og panel-ordstyrer (Cath og Monopolet) ved Psykiatriens Forskningsdag i Region Syddanmark (2017)

Key-note speaker ved ADHD-konference, Fredericia: ”Eksekutive vanskeligheder”

Præsentation for Børneneurologer i Region Syddanmark: Prænatal tilknytning.

Præsentation v. SIKON: Theory of Mind i ASF

Inviteret præsentation ved Børneneuropsykologisk selskabs 20 års jubilæumskonference: Autism & Cognition (oktober 2016)

Universitetspædagogikum 2016

September 2016. Mundtlig præsentation ved AutismEurope 2016, Edinburgh: Psychiatric Live Animotion Intervention (PLAI) for Young Children with Autism Spectrum Disorders

Juni 2016. Inviteret præsentation ved Summerschool in Neuroscience: Challenges in Child Psychiatry Research

November 2015. Inviteret præsentation ved Autismeforeningen, Fyn: Gener og hjerne eller miljø?

Oktober 2015. Vinder, sammen med virksomheden Rokoko, af Young Innovators Competition, European Telemedicine Congress 2015

September 2015. Key-note speaker ved ”Autisme personaletræf”: De nye diagnosekriterier