Hvem er jeg

Uddannet som cand.psych. ved Københavns Universitet i 1987. Har siden arbejdet med børn, unge, forældre og personale i forbindelse med ansættelser ved PPR og ved skole- og behandlingshjem. Har i mange år været ansat ved et pædagogseminarium og siden 2008 ansat i Center for efter- og videreuddannelse ved University College Sjælland. Deltaget i adskillige kommunale forløb med hele personalegrupper omkring en kombination af kurser og aktionsforløb, fx omkring specialpædagogik og inklusion, læreplaner i dagtilbud, anerkendende pædagogik og kommunikation. Har flere års erfaring med undervisning af ledere på diplom i ledelse, ofte suppleret med ekstra forløb før eller efter. Er aktuelt med i et større lederudviklingsprojekt i en sjællandsk kommune.

Siden 2008 har jeg haft egen virksomhed, hvor jeg har beskæftiget sig med alt ligefra undervisning på lederseminarer, pædagogiske dage for skoler og dagtilbud, supervision af ledere og personale, herunder kortere eller længere forløb i personalegrupper samt coaching af ledernetværk.