Inklusion i skole og dagtilbud

Hvordan får vi inklusionen til at lykkes, når kompleksiteten og mangfoldigheden i dagtilbud og skole øges? Med øget viden, forståelse og kompetence er man godt på vej. Hele forløb med fx temaet “Børn på kanten af diagnoser”: Diagnoser, observation, postiv psykologi og styrkebaseret pædagogik, forældresamarbejde, kollegialt og tværfagligt samarbejde.