Ledersupervision

Som leder står man ofte alene med store beslutninger. Jeg har mange års erfaring med undervisning på diplom i ledelse og med leder-udvikling. Ledersupervision kan have forskellige rammer. En coachende tilgang lægger vægten på, at lederen selv arbejder med egne mål, en superviserende tilgang kan have fokus på både opgave og det personlige lederskab, mens en vejledning fx kan pege på specifikke værktøjer til brug i ledelse. Mindful Working er et af de nyere begreber, hvor der ved hjælp af mindfulness-redskaber arbejdes med at reducere stress og sætte fokus på det positive arbejdsliv. Hertil kommer metoder fra den styrkebaserede ledelse, der fokuserer på styrkesider á la Appreciative Inquiry.