Samarbejde/konflikthåndtering

Har I problemer med samarbejdet, eller ønsker I bare at udvikle og opkvalificere det. Større grupper med undervisning og processer, fx som en hel eller halv dag, eller mindre grupper/team, hvor der igennem en periode arbejdes superviserende. Her kan fx sættes fokus på teamet og de fem R’er (relationer, rammer, regler, roller, retning) eller temaet “Mindful Working”, som igennem redskaber fra mindfulness arbejder med at reducere stress og skabe et mere positivt og produktivt arbejdsmiljø.